TR
 / 
ENG
Bazal EKG Çekerek QRS
Süresi ve QT Süresi Ölçünüz
Aynı Hasta İçin İkinci Hesaplama
SONUCU HESAPLA
YA DA
TORSADE DE POINTES
Bu platform, siz değerli hekimlerin COVID-19 hastalarının tedavilerine karar verirken ihtiyaç duyabileceği hesaplamayı kolay ve pratik şekilde yapabilmeniz amacıyla kullanım için geliştirilmiştir. Sadece Sağlık Mesleği Mensupları’nın kullanımına açıktır. Hasta bazında olmak üzere, kesitsel bir değerlendirme aracıdır ve herhangi bir kayıt sistemi içermemektedir.